vilkår for bruk

1. åndsverk.

tjenesten, nettstedet, og all informasjon og/eller innhold som du ser, hører eller på annen måte opplever på nettstedet («innholdet») er beskyttet av kinesisk og internasjonal opphavsrett, varemerke og andre lover, og tilhører usa-panel. net eller dets overordnede, partnere, tilknyttede selskaper, bidragsytere eller tredjeparter. usa-panel.net gir deg en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å bruke nettstedet, tjenesten og innholdet til å skrive ut, laste ned og lagre deler av innholdet du velger, forutsatt at du: (1)bare bruke disse kopiene av innholdet til dine egne interne forretningsformål eller din personlige, ikke-kommersielle bruk; (2) ikke kopier eller legg ut innholdet på noen nettverksdatamaskin eller overføre, distribuere eller kringkaste innholdet i noen media; (3) ikke modifiser eller endre innholdet på noen måte, eller slett eller endre noen merknad om opphavsrett eller varemerke. ingen rettigheter, tittel eller interesse i noe nedlastet innhold eller materiale overføres til deg som et resultat av denne lisensen. usa-panel.net forbeholder seg fullstendig tittel og fulle immaterielle rettigheter til alt innhold du laster ned fra nettstedet, underlagt denne begrensede lisensen for deg til personlig bruk av innholdet som beskrevet her. du kan ikke bruke noen av merkene eller logoene som vises på hele nettstedet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra varemerkeeieren, med unntak av det som er tillatt av gjeldende lov. du kan ikke speile, skrape eller ramme inn hjemmesiden eller andre sider på denne siden på noen annen nettside eller nettside. du kan ikke koble 'dyplinker' til nettstedet, dvs. lage lenker til dette nettstedet som omgår hjemmesiden eller andre deler av nettstedet uten skriftlig tillatelse.


2.fraskrivelse av garantier.

usa-panel.net gir ingen uttrykkelige, underforståtte garantier eller representasjoner med hensyn til noe produkt, eller med hensyn til nettstedet, tjenesten eller innholdet. usa-panel.net fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, uttrykkelig, underforstått, lovfestet eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ingen krenkelse med hensyn til produktene, nettstedet, tjenesten og content.usa-panel.net garanterer ikke at funksjonene som utføres av nettstedet eller tjenesten vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri, eller at defekter på nettstedet eller tjenesten vil være corrected.usa-panel.net garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, eller at eventuelle feil i innholdet vil bli rettet. nettstedet, tjenesten og innholdet tilbys på "som den er" og "som tilgjengelig".

på usa-panel.net blir besøkendes ip-adresser periodisk gjennomgått og analysert med det formål å overvåke og effektivt forbedre nettstedet vårt, og de vil ikke bli delt utenfor usa-panel.net.

under et besøk på nettstedet kan vi be deg om kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, faksnummer og adresser for frakt/fakturering). Denne informasjonen samles inn på frivillig basis - og kun med din godkjenning.

 

3. ansvarsbegrensning.

usa-panel.net skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor kjøperen eller noen tredjepart for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader, straff eller eksemplariske skader (inkludert, men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapte besparelser eller tap av forretningsmulighet) som oppstår ut av eller relatert til (i) ethvert produkt eller tjeneste som tilbys eller skal leveres av usa-panel.net, eller bruken av manglende evne til å bruke det samme; (ii) bruken av eller manglende evne til å bruke nettstedet, tjenesten, eller innholdet, (iii) enhver transaksjon utført gjennom eller tilrettelagt av nettstedet; (iv) ethvert krav som kan tilskrives feil, utelatelser eller andre unøyaktigheter på nettstedet, tjenesten og/eller innholdet; (v) uautorisert tilgang til eller alliterering av dine overføringer eller data, (vi) uttalelser eller oppførsel fra en tredjepart på nettstedet eller tjenesten; (vii) enhver annen sak knyttet til produktene, nettstedet, tjenesten eller innholdet, selv om usa-panel. net har blitt informert om muligheten for slike skader.

usa-panel.nets eneste forpliktelse og ansvar for produktdefekter skal være, etter usa-panel.nets valg, å erstatte et slikt defekt produkt eller tilbakebetale til kunden det beløpet kunden har betalt, derfor skal usa-panel.nets ansvar under ingen omstendigheter overstige kjøpers kjøpesum. det foregående rettsmiddelet skal være underlagt kjøpers skriftlige melding om defekten og retur av det defekte produktet innen seksti (60) dager etter kjøpet. Det foregående rettsmiddelet gjelder ikke for produkter som har vært utsatt for misbruk (inkludert, men ikke begrenset til statisk utladning), forsømmelse, ulykke eller modifikasjon, eller for produkter som har blitt loddet eller endret under montering, eller på annen måte ikke er i stand til å bli testet. hvis du er misfornøyd med nettstedet, tjenesten, innholdet eller med vilkårene for bruk, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke nettstedet. du erkjenner, ved din bruk av nettstedet, at din bruk av nettstedet er på egen risiko.

Top