personvernerklæring

1. bruk av innhold på nettstedet

nettstedet forbeholder seg retten til å tolke innholdet på dette nettstedet og innholdet på dette nettstedet kun for personlig bruk. innholdet i opphavsretten og andre merknader om eiendomsrett, bør du respekteres og en kopi skal beholdes. hvis innholdet på nettstedet uten riktig uttalelse, ikke betyr at nettstedet ikke har rettigheter, betyr det ikke at nettstedet ikke krever rettigheter, og du bør respektere prinsippet om god tro og de legitime interessene til innhold for legitim bruk. du kan ikke på noen måte endre, kopiere, offentlig vise, publisere eller distribuere slikt materiale eller på annen måte bruke det til offentlige eller kommersielle formål. forby noe av dette materialet for andre nettsider eller andre trykte medier eller nettverksdatamaskiner. innhold på nettstedet og redigere formen for rettslig beskyttelse av lov om opphavsrett, kan enhver uautorisert bruk utgjøre opphavsrett, varemerke og andre juridiske rettigheter. hvis du ikke aksepterer eller bryter disse vilkårene, vil din tillatelse til å bruke nettstedet automatisk avsluttes, og du må umiddelbart ødelegge nedlastet eller trykt materiale.

2. nettside for informasjonsformidling

tilgjengeligheten av innhold på dette nettstedet uten noen form for garanti. garanterer ikke absolutt nøyaktighet og fullstendighet. nettstedet i produktene, teknologiene, programmene, prisen og tildelingen kan endres uten varsel. innholdet på nettstedet kan ha utløpt, usa-panel.net. ingen forpliktelse til å oppdatere dem. drevet utgivelse av informasjon kan være i ditt lokale fortsatt ikke kan få produktet, prosessen eller tjenesten, kan du henvende deg til usa-panel.net forretningskontakter og distributør.

3. brukerinnsendinger

i tillegg til personvernbestemmelsene, bortsett fra de, sender eller legger du ut noe materiale til nettstedet, eller kontaktinformasjon (heretter samlet referert til som informasjon) vil bli ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. din bruk av dette nettstedet skal ikke krenke lover, forskrifter og offentlig moral, ikke til eller fra post eller sende noe ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk eller annet ulovlig materiale. hvis folk har informasjonsinnhold og innflytelse er det bevis for advarselen eller innvendingen mot dette nettstedet, kan du gjerne slette meldingen eller ubegrenset suspensjon av informasjonen nettleseren, uten å måtte innhente forhåndssamtykke, ingen forpliktelse til å legge ut varselet, situasjonen er seriøs, kan denne siden fjernes fra brukeren.

4. brukere utveksler innhold

usa-panel.net lever opp til å overvåke eller vurdere brukere for å sende eller poste meldinger eller kommunisere utelukkende med hverandre informasjon innenfor ethvert ansvarsområde, inkludert men ikke begrenset til chatterom, usa-panel.net-fora eller andre brukerfora, og enhver utveksling av content.usa-panel.net for innholdet i en slik utveksling påtar seg ikke noe ansvar, uavhengig av om de gir opphav til ærekrenkelse, personvern, uanstendighet eller andre problemer.usa-panel.net beholdes når de blir funnet slettet. ansees som fornærmende, ærekrenkende, uanstendig eller på annen måte støtende innhold rett til informasjon.

5. nettsted for å laste ned programvare til bruk

hvis du laster ned programvare fra bruk av programvare for å overholde programvarelisensavtalen for å bringe alle programvarelisensvilkårene. når du leser og godtar programvarelisensavtalen før bestemmelsene kanskje ikke laster ned eller installerer programvaren.

6. lenker til tredjeparts nettsteder

nettstedkoblinger til tredjeparts nettsteder kun som en bekvemmelighet for deg. hvis du bruker disse koblingene, vil du forlate site.usa-panel.net har ikke gjennomgått noen tredjeparts nettsteder, disse nettstedene og deres innhold kontrollerer ikke, uten ansvar. hvis du bestemmer deg for å få tilgang til lenker til tredjepartssider, bæres deres mulige konsekvenser og risikoer av dine egne.

7. ansvarsbegrensning

usa-panel.net og dets leverandører eller tredjepart som er nevnt er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt data eller forretningsavbrudd forårsaket av skade), enten slik skade skyldes bruk, eller ikke kan bruke nettstedet, og nettstedet lenker til et hvilket som helst nettsted eller informasjon som finnes på slike nettsteder forårsaket, og uavhengig av om de har den kontrakten, erstatningsrett eller andre juridiske grunnlag på forhånd og dette har vært slik skade kan oppstå råd. hvis du bruker dette nettstedet som et resultat av informasjon eller data som er nødvendige for vedlikehold, reparasjon eller korrigering av utstyr, bør du være klar over at deres egne må bære alle kostnader som oppstår fra det.usa-panel.net i tilfelle av følgende situasjoner uten ansvar: overføring av informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren (usa-panel.net. og dens autoriserte person) annet enn den initierte; informasjonsoverføring, ruting, tilkobling og lagring leveres av den nødvendige automatiske tekniske prosessen, valget av informasjonsnettverkstjenesteleverandør; i tillegg til andre krav til automatisk respons, velger ikke nettverkstjenesteleverandøren disse informasjonsleverandørene og mottakerne; nettverk tjenesteleverandører system eller nettverk mellomledd eller midlertidig lagring av informasjon kopi av skjemaet, under normale omstendigheter, ikke en annen person enn den tiltenkte mottakeren mottok den reserverte tiden ikke lenger enn den tiltenkte mottakeren for å gi tilgang til informasjonsoverføring, ruting eller ved å koble til til en rimelig tid; gjennom system- eller nettverksoverføring av informasjonsinnhold intakt.

8. generelle prinsipper

usa-panel.net kan endre disse vilkårene når som helst. du bør besøke denne siden for å forstå gjeldende vilkår, fordi disse vilkårene er nært knyttet til deg. visse bestemmelser i disse vilkårene kan være på enkelte sider av uttrykkelig utpekte juridiske merknader eller vilkår erstattet.

Top